Zelfsturing

Van nature organiseren mensen zich in functionele eenheden. Wat dat betreft is zelforganisatie verre van nieuw. Toch is zelfsturing binnen een organisatie niet vanzelfsprekend of eenvoudig. Binnen organisatie moet een team bijvoorbeeld voldoen aan bepaalde (wettelijke) kaders en dient er verantwoording te worden afgelegd. Tegelijkertijd kan zelfsturing alleen ontstaan vanuit de teamleden zelf. Alleen de individuele leden kunnen zich hard maken om samen continu te verbeteren.  Kern Training stimuleert en faciliteert dit proces. Dit doe ik simpelweg door te starten bij de inzichten, motivatie en meningen van de teamleden zelf.zelfsturing

Zelfsturend worden

Mijn ervaring is dat mensen in de basis hetzelfde willen. Vaak liggen kaders en de motivatie van teamleden in principe niet ver uit elkaar. Als je weet wat iedereen wil, kun je met elkaar in gesprek over hoe je op een goede manier samenwerkt en wat het gemeenschappelijk doel is. Dan kom je er vroeg of laat altijd uit met elkaar. Dat geeft vertrouwen en focus. Een gedeeld doel maakt spannende zaken als het geven van feedback een stuk natuurlijker. Het is de basis om ontwikkelingsgericht met elkaar samen te werken.

In de eerste instantie neem ik als coach wat meer het voortouw. Wanneer een team de smaak te pakken begint te krijgen trek ik me steeds verder terug. Ik ondersteun teams onder andere door:

  • Het werken aan de ontwikkelingsgerichte denkstijl: de basis van zelfsturing, leren en prettige samenwerking.
  • Het aandragen en leren van vergaderstructuren en besluitvormingsprocedures, omdat goede besluitvorming als team de basis is voor zelforganisatie.
  • Het stimuleren van  waarden waarop zelfsturing gebaseerd is zoals respect, verantwoordelijkheid, openheid en moed.
  • Het faciliteren van teambesluiten, bijvoorbeeld wanneer inzichten sterk verschillen of persoonlijke belangen botsen.
  • Het introduceren van succesvolle werkwijzen, zoals verbeterborden.
  • Het ondersteunen van teams in de communicatie met management op een wijze die zelfsturing bevorderd.