Agile compassie

Commerciële compassie: de nieuwe corporate value?

Meeleven met elkaars succes, tegenvallers en behoeften is een volkomen onderschatte kracht bij samenwerking. Meeleven zorgt voor collegialiteit, probleemoplossend vermogen, energie, leerkracht en veerkracht. Jaloezie, ontmoediging en onverschilligheid zijn dodelijk, zeker voor organisaties die gericht zijn op innovatie. Innovatie is een combinatie van techniek, slimme processen, creativiteit en inlevingsvermogen. Succesvolle producten sluiten namelijk altijd aan bij de behoefte van de klant.

Compassie is een katalysator voor echte samenwerking en innovatie.

Compassie is geen medelijden. Bij compassie voel je mee met de ander, zonder het lijden (of succes) over te nemen. Daardoor blijf je gelijkwaardig en blijft de ander eigenaar van het probleem. Bij medelijden neem je het lijden wel over. Er lijden dan twee mensen (tenzij je het hebt over zelfmedelijden natuurlijk). Medelijden is reactief, slurpt energie en leidt tot veroordelen. Daarentegen is medeleven actief, bewust en geeft drive. En je wordt er nog een gelukkiger mens van ook.

Commercialiteit en compassie gaan dus heel goed samen. Satya Nadella, de nieuwe CEO van Microsoft heeft empathie zelfs tot onderdeel van de bedrijfscultuur gemaakt:

Compassie is één van de onderdelen van de ontwikkelingsgerichte benadering. Deze benadering is breed toepasbaar: denk bijvoorbeeld aan weerstand bij verandertrajecten. (zie artikel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *