Interessante kennis

Kennis voor de ondernemingsraad

Kennis van zaken is belangrijk om stevig te staan als ondernemingsraad. Op het internet zijn vele kennisbronnen beschikbaar. Op deze pagina vindt u een verzameling van nuttige en interessante bronnen om u op weg te helpen.

Rechten van de ondernemingsraad

In de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) staan een aantal belangrijke regels om ervoor te zorgen dat een ondernemingsraad goed kan functioneren. Hieronder volgen de belangrijkste rechten en plichten:

  • Adviesrechtkennis ondernemingsraad
  • Instemmingsrecht
  • Informatierecht
  • Faciliteiten
  • Verkiezingen

De volledige WOR is hier in te zien. Mocht u vragen hebben over de toepassing van de WOR, neem dan gerust contact op. Uw vraag wordt snel en professioneel beantwoord.

 Informatiebronnen voor uw ondernemingsraad
Informatiebronnen over P&O, HRM en participatie
De meerwaarde van een OR volgens Gerdie Verbeet

Gerdie Verbeet is voormalig voorzitter van de Tweede Kamer en ambassadeur voor de medezeggenschap. Zij legt kernachtig uit wat de meerwaarde van de medezeggenschap is voor een organisatie.  Dat is handig, bijvoorbeeld om eens te laten zien aan de bestuurder. Of u kunt het gebruiken tijdens OR-verkiezingen om het nut van de OR toe te lichten aan collega’s.

Motivatie en betrokkenheid

Als medewerker weet u uit ervaring wanneer u gemotiveerd bent. U voelt dat. Het kan handig zijn om uw ervaringen te onderbouwen met kennis. Daniël Pink heeft hierover een kort Engelstalig filmpje gemaakt. Hierin somt hij in hoog tempo feiten op.