Agile coaching

Ik ben gespecialiseerd in het leggen van het fundament voor Agile werken: het gaat om de juiste mentaliteit en denkstijl. Een denkstijl waardoor mensen open staan voor nieuwe inzichten, leerervaringen, creativiteit en het gedeelde doel. De denkstijl die bij Kern Training gehanteerd wordt, vormt de basis voor Agile Learning en is een must voor succesvolle invoering van Scrum en andere vormen van Agile.

Als ervaren trainer en coach versnel ik de ontwikkeling van teams. Ik help werknemers in de organisaties om de grondhouding van Agile toe te passen. Specifieke regels en rituelen vloeien voor uit deze grondhouding en zijn dan logisch voor iedereen. Ik help de grondhouding toe te passen tijdens belangrijke momenten. Hierdoor worden sneller resultaten geboekt, effectieve werkprocessen afgesproken, wordt open communicatie gestimuleerd en wordt op professionele wijze het eigen functioneren geëvalueerd. Niet verwonderlijk dat teams snel stappen zetten in hun ontwikkeling.

In algemene zin mag u u van mij als Agile coach verwachten dat ik:

  • effectieve en plezierige normen stimuleer,
  • de events, regels, processen bewaak,
  • de organisatie ondersteun met het werken met Scrum e.a. vormen van Agile,
  • beperkingen en obstakels voor het team help te overwinnen,
  • het nemen van gedragen besluitvorming ondersteun,
  • werkvormen en technieken introduceer om de samenwerking te optimaliseren,
  • teamspirit, humor en gedrevenheid mee neem.

Het voordeel van een externe is dat ik met een frisse blik kijk naar het team en de organisatie. Hierdoor worden beperkende cultuurelementen sneller zichtbaar en bespreekbaar. Door mijn ruime ervaring als trainer en coach help ik teamleden om ´on the job´ te ontwikkelen. Wanneer een team lekker draait en de organisatie Scrum voldoende omarmt, is het voor mij tijd om het stokje over te dragen en populair gezegd:  ´op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging´.