Welkom bij Kern Training

Zelforganisatie en medezeggenschap

Zowel zelfsturende teams als ondernemingsraden nemen belangrijke besluiten zonder dat er een formele hiërarchie is binnen het team. Dit vraagt iets van de sociale vaardigheden, de teamontwikkeling en houding van de teamleden. Kern Training is er in gespecialiseerd om met u de samenwerking dusdanig vorm te geven, dat u een slagvaardig en robuust team wordt. Daarnaast beschikt Kern Training over actuele kennis en ervaring om medezeggenschap op een moderne en effectieve manier vorm te geven.

zelfsturing
Zelforganisatie is een natuurlijk fenomeen

Door verfrissende cursussen en  doortastend advies boekt uw als team bij Kern Training concrete vooruitgang. Een cursus of coachingstraject wordt altijd speciaal voor u ontworpen door een ervaren trainer-adviseur. Hierdoor sluit het aanbod goed aan bij uw wensen, uw praktijk en uw vraagstukken als team of ondernemingsraad.

Wilt u meer weten over mijn aanbod voor ondernemingsraden?
Wilt u meer weten over mijn aanbod voor zelfsturende teams?

 

 


Andere vragen?
Over welke onderwerpen worden cursussen gegeven?
Heeft u een vraag over de taken van de ondernemingsraad?
Hoe wordt het programma voor een OR-cursus vastgesteld?
Wie geeft de OR-cursus?
Heeft u het te druk met een adviesaanvraag voor een cursus?
U wilt snel en soepel verkiezingen organiseren?

KernTraining